Privacy- en cookieverklaring

Al 40 jaar een familiebedrijf

Privacy- en cookieverklaring

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het verwerken van een bestelling.

Gebruik van uw gegevens
Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Bogaard Keukens daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Bogaard Keukens de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden uw gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Lees hier ons privacy beleid